Дневен болничен режим

Дневният режим на пациентите в СБАЛББ Троян е съобразен с конкретните клиники и заболявания и като цяло е създаден за максимално ползотворно разпределение на времето.

белодробна болница троян

Дневен болничен режим

06.00ч. Събуждане на пациента
06.00–06.30ч. Личен тоалет на пациента
06.30–07.30ч. Манипулации /вземане на лабораторни изследвания, измерване на артериално налягане и получаване на сутрешна терапия/
07.30–08.00ч. Закуска
08.00–10.00ч. Визитация с лекаря Ви
09.00–12.00ч. Изписване, консултации или изчакване на процедурата
12.00–12.30ч. Обяд
12.30–14.00ч. Манипулации
14.00–16.00ч. Почивка
16.00–16.15ч. Измерване на температурата
16.15–18.00ч. Свободно време, свиждане
18.00–19.00ч. Вечеря, получаване на терапия и измерване на артериално налягане
19.00–22.00ч. Свободно време
22.00–22.30ч. Получаване на терапия
22.30–06.00ч. Сън