История

Нашият разказ за Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести в Троян е за историята на една вековна институция, в чиито темели е положена енергията на поколения лекари и медицински специалисти. Едно от местата, в което човеците не са се отказали да помагат на други човеци.

belodrobna bolnica ekip Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

Историята…

Всяка общност иска да се представи пред света със своите първи неща. Троян не прави изключение. В историческото му развитие освен манастир, училища, музеи и известни напитки има и една болница с национална известност и огромна медико-социална значимост в миналото и съвременността.
Да се върнем един век назад и да се опитаме да си представим как започва всичко.
В началото на XX век туберкyлозата е тежък медико-социален проблем, който се разисква както в медицинските така, и в широките обществени среди. Тогавашния директор на Народното здравеопазване д-р Марин Русев пише:

“Статистиките на смъртността от охтика през последните години бележат, че в царството боледуват над 60 00 , от които ежегодно само в градовете умират над 12 00 . Тази статистика ни накара да познаем себе си, да се стреснем и да вземем овреме всички възможни мерки против това ужасно зло, което разяжда народа”.

Д-р Иван Тодоров първия главен лекар 1905г
Д-р Иван Тодоров първия главен лекар 1905г

Още от 1891 година в български медицински издания се появяват статии посветени на нуждата от лечебници за туберкулозно болни. Лекари и общественици дискутират проблема на медицински форуми и в Народното събрание. През 1896г. Гражданската санитарна дирекция изпраща д-р Стоян Ватев в Германия и Швейцария, „за да проучи наредбите и устройствата на тамошните санаториуми”.
В дневния ред на Втория конгрес на лекарския съюз в България през 1902 г. проблемът е поставен особено остро. Взима се решение, докато държавата се съгласи да построи болници против туберкулозата, специална комисия да обходи страната и да определи, в коя от съществуващите болници да започне лечение на туберкулозно болните. През 1904 г. след завръщането си комисията преценява, че най-подходяща е районната болница в Троян.
Решението на комисията било възприето от тогавашните лекарски среди.
Годината е 1905. По това време немският учен д-р Роберт Кох открива туберкулозния бактерий. За това откритие той получава Нобелова награда за медицина.
Пак тогава Алберт Айнщайн доказва, че чистата мисъл може да промени представите ни за природата.
През 1905 година в град Есен – Германия е открита Ruhrland klinik, прераснала днес в най-голямата Специализирана болница за медикаментозно и хирургично лечение на всички заболявания на дихателните пътища в Европа.
По това време в България 27 годишният български учен, д-р Стамен Григоров публикува във френското списание „La Presse Medicale”, концепцията си за противотуберкулозната ваксина.

5 юли 1905 г.. В тържествена обстановка, в присъствието на лекари и граждани в края на съвсем малкия тогава град Троян, е открит първият в България и на Балканския полуостров Държавен санаториум за лечение на белодробна туберкулоза.

istoriya bolnica 3 Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

Първоначално болничното заведение разполага с 50 броя легла, които до 1944 г. се увеличават до 220 броя, съобразно нарастващата заболеваемост.
Извадки от„Правилник на Троянския Държавен санаториум”
Приемане на болни:
Чл1.На лечение се приемат 50 души гръдноболни от мъжки пол, от които 30 са със а 20 – без заплащане
Чл.2.Всеки болен, за да бъде приет в санаториума, трябва предварително да представи медицинско свидетелство за здравословното си състояние според приложения тук образец.Медицинското свидетелство трябва да бъде издадено от трима лекари или от някоя I –во или II-ро степенна болница
……Редовното лекуване в санаториума трае 2 ½ – 3 месеца.Оставането на болния повече от тоя срок става само по усмотрение на лекаря в санаториума

В борбата срещу опасното заболяване се разчита много на просветеността и информираността. И понеже предците ни си нямали Гугъл, трябвало да разчитат на мисионерска работа сред целевите групи на болестта, както бихме се изразили днес.
istoriya bolnica 5 e1555218315264 Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООДПрез 1908 г. тогавашният управител на санаториума д-р Илия Хаджииванов започва огромна просветна работа сред населението от града и околията и ангажиране на всички образовани и съзнателни люде. Дружеството за борба против туберкулозата в Троян излиза с призив към обществените организации, към самото министерство, опитвайки се да убеди, че заболяването е национално значимо и че трябва национална политика при лечението му. Звучи познато нали?

На 20 октомври 1910 г. докторът ентусиаст изнася реферат на тема

„Борба против туберкулозата в училище”. Според статистическите данни заболяването е най-разпространено сред ученици и учители, следвани от чиновниците, занаятчиите и особени обущари и шивачи. Ето и част от мерките, които предлага докторът:

• Задължителен и редовен преглед на учениците.
• Слабите и недоразвити – предразположени към зараза деца да бъдат настанени в летни колонии.
• Разходки и игри на чист въздух, особено такива, които увеличават дихателния капацитет.
• Да се провежда навсякъде антитуберкулозно възпитание на населението, чрез сказки, брошури. Да се създаде специален музей на туберкулозата.”

При лечението до този момент се е разчитало на чистия въздух, богатата белтъчна храна и постелен режим, според разбиранията на тогавашната медицинска наука.

istoriya bolnica 2 Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

Този скромен арсенал обаче, бързо се обогатява
Лечебното заведение използва различни терапии в борбата с коварното заболяване: от хигиенно-диетичния режим, през туберкулинолечението- възприето от френските лекари, до колапсолечението през 1923 г., с първия изкуствен пневмоторакс, направен в тази болница. Началото на лабораторната дейност е поставено през 1922 г. с директната бактериоскопия за бацила на Кох. По-късно клиничната и бактериологичната лаборатории са разделени.
Началото на образната диагностика е поставено през 1933 година със закупуването на първия рентгенов апарат.
През 1947 г., в обзаведената операционна зала започват да оперират тогавашния главен лекар д-р Добрев и д-р Мондешки. До 1961 г. са направени 1582 оперативни интервенции /торакопластики, френикопарализи, есктраплеврални пневмоторакси/
От 1947 г., започва прилагането и на стрептомицин, а по-късно и ПАСК, ХИНК и Тубигал, Циклозерин, Пиразинамид и Канамицин.
Въвеждането на туберкулостатичната терапия възкресява надеждите на лекари и пациенти да победят болестта.

През 1956 г. на болницата е дадено името на големия български фтизиатър проф. д-р Минко Мондешки-основател на първата катедра по фтизиатрия към Медицинска академия-София

Проф. д-р Минко Мондешки е роден на 14 юни 1901 г. в Троян. През1929 г. завършва медицина в София. Ото 1938 до 1940 г. е началник на отделение в санаториума за туберкулозно болни в Троян.Основател и ръководител на първата катедра по фтизиатрия към Медицинския факултет – София, директор на Клиниката по фтизиатрия и консултант на Дипломатическия корпус.

istoriya bolnica 6 Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

„Проф. д-р Минко Мондешки има над 90 научни и научно-популярни публикации. Разработва проблеми върху класификацията на белодробните заболявания, алергията при туберкулозата и лечението на същата. Издава учебник по фтизиатрия за студенти и лекари-специализанти. Командирован в скандинавските страни, се запознава с тяхната борба против туберкулозата и по-специално със значението на БЦЖ-ваксинацията, която въвежда у нас. Добър педагог и лекар, прекрасен  човек, проф. М. Мондешки беше еднакво обичан и уважаван от лекари, студенти и болни. Неговият кабинет всякога беше пълен с пациенти – троянци, на които всестранно помагаше. Троянци винаги са го уважавали заради неговите добродетели като лекар и човек, заради неговата прогресивна дейност в Троян и София „

  До началото на 70-те години проблемът “туберкулоза” престава да бъде „номер едно”. Усилията на лекарите и медицинската общественост се увенчали с успех. Вниманието се насочва към неспецифичните белодробни заболявания, нарастнали в резултат на урбанизацията, химизацията, тютюнопушенето и други неблагоприятни фактори, характерни за съвременния свят.

През 1974 година противотуберкулозната болница е трансформирана в Окръжна пневмологична болница със 220 броя легла, под методичното ръководство на Центъра по пневмология и фтизиатрия – София. Създадени са и новите сектори за инхалаторна терапия и дихателна рехабилитация. Усъвършенстват се и диагностичните възможности на здравното заведение.

От 1995 година, Пневмологична болница – Троян със Заповед на Министерство на здравеопазването е трансформирана  в Държавна белодробна болница със 120 броя легла, за лечение на хронични неспецифични белодробни заболявания, както и за лечение на туберкулоза в поддържаща фаза.

Днешното поколение лекари в Белодробна болница - Троян,  започва кариерата си през 90-те години на ХХ век. Специалистите се подготвят от преподаватели с респектираща  компетентност.

С времето, екипът осъзнава огромната привилегия и отговорност, която има – да съхрани опита, да го съчетае  с модерността.  И днес се запазва индивидуалното отношение  към всеки пациент.  Непрекъснат се оказва процеса на усвояване на нови знания под ръководството на изключителни преподаватели  и клиницисти:  проф.д-р Петър Добрев,  проф.д-р Милко Милчев, проф.д-р Ванко Ничев, проф.д-р Стефан Шошков, проф.д-р Анастас Петров и много други. Днешните лекари от Белодробната болница в Троян  „стоят  на раменете  на тези  великани ”, опитвайки се да докоснат хоризонта на бързо развиващата се медицинска наука.

istoriya bolnica 4 Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

 „Прекрачихме в новото  хилядолетие с надежда и безпокойство за здравната ни система. Станахме свидетели на множество модели,  приложени бяха десетки концепции и всяка от тях  отнемаше  по нещо от нашия ентусиазъм  , от вярата и самочувствието ни. Години на лутане, през които   продължихме,  защото пациентите се нуждаеха от нас.

 Трудно е да се прави дисекция  на две  десетилетия на промени, но на фона на  социално-икономически, финансови и организационни дефицити  невероятно бързо се развиха информационните технологии  и чрез глобализацията на информацията нашата общност получи достъп до световните достижения в  медицината. Качествено  се промени нашата компетентност. Едновременно с това се появиха нови предизвикателства пред общественото здравеопазване –увеличение на хроничната белодробна патология, нараставане на онкологичните заболявания,  антибиотична резистентност, мулти и свръх-резистентни форми на туберкулозна инфекция, ко-инфектирани с ХИВ.”

С промяната на законодателната рамка през 2000г. Държавната белодробна болница–Троян е преобразувана в “Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести”, с  предмет на дейност –    Диагностика и лечение на заболявания, както и диагностика и консултации, поискани от лекари от други лечебни заведения, диспансеризация и клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура. Дейността днес се осъществява по следните медицински специалности : Пневмология и фтизиатрия, Клинична лаборатория, Микробиология и Образна диагностика.

Болницата е акредитирана с отлична оценка за цялостна дейност за срок от 5 години. Внедрена е и се прилага система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015.

 Структурата на лечебното заведение включва:

1.Консултативно – диагностичен блок с: приемно-консултативен пневмологичен и пневмо-фтизиатричен диспансерен кабинет, Бронхологичен кабинет, Отделение по Образна диагностика, Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Белодробна функционална лаборатория.

2.Стационарен блок с 90 броя легла, разпределени в две отделения: Пневмологично отделение с 60 легла и сектор за интензивно лечение и  Фтизиатрично отделение с 30 легла .

3.Болнична аптека

4.Административно-финансов и стопански блок

          В болницата днес работят 12 лекари, от които 11 са с една , две  и три специалности “Вътрешни болести”, “Пневмология и фтизиатрия”, “Клинична лаборатория”, ”Микробиологична лаборатория”, “Образна диагностика”, Трудова медицина, Здравен мениджмънт , с квалификации по „Бронхология ” и „Функционална диагностика ”,”Ехографска диагностика” и др.

belodrobna bolnica lekari Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

 За пациентите се грижат 30 професионалисти по здравни грижи , от които 3 са с “бакалавърска” степен , а други 3 – с “магистърска” степен по Здравни грижи.

През последните 10 години в троянската Белодробна болница са консултирани, диагностицирани и лекувани повече от  от 35 000 пациенти с остри и обострени хронични белодробни заболявания и туберкулоза от територията на цялата страна.

С подкрепата на  „Националните програми за превенция и контрол на туберкулозата ” , утвърдени  от правителството и с безвъзмездната помощ на Глобалния фонд срещу СПИН, туберкулоза и малария” през 2007г. Специализираната белодробна болница в Троян беше определена за Областен център за борба с туберкулозата –признание за съхранените традиции и доказаните в днешно време възможности и компетентност на специалистите и .

Квалификационната, научна и изследователска дейност на лечебното заведение намира израз в изпълнението на ежегодни програми за продължаващо   обучение на всички медицински специалисти, с участието на лекарите в Национални и международни научни събития, в организирането на колегиуми и научно-практически срещи. Регистрирана като  център за клинични проучвания, болницата  успешно е участва в множество мултинационални клинични изпитвания на лекарства.

Лечебното заведение участва  ежегодно в множество международни и национални инициативи за промоция на белодробно здраве – Световен ден на ХОББ, Световен ден на спирометрията, Световен ден за борба с туберкулозата, Световен ден на астмата, изпълнява собствени профилактични програми за своите пациенти и за гражданите , обучава хронично болни за начин на живот след дехоспитализацията, организира безплатни прегледи в рамките на инициативата „Отворени врати”. Съвместно с медиите   информира и образова населението за  здравословен начин на живот.

Партньори:

ostermundigen Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД1.През 1999 г., делегация от  Община Остермундиген Швейцария за първи път посещава лечебното заведение. Тогава е поставено началото на едно истинско приятелство, което продължава и до днес. Комисията за партньорство с председател г-н Ханс Рюди и ръководството на Община Остермундиген начело с тогавашния кмет г-н Кристиян Цалер стартират проект за подкрепа на Белодробна болница – Троян.  Вече 20 години болницата  получава финансова помощ от   община Остермундиген и нейните жители, благодарение на която напълно е обновено оборудването, обзавеждането и спалното бельо в болничните стаи, закупена е апаратура на стойност над 25 000 шв. франка, ремонтиран е интензивния сектор. С личните дарения на 20 швейцарски семейства е  предоставена  линейка  „Мерцедес” за нуждите на болницата.

2.sdrujenie lechenie prevenciya belodrobni zabolyavaniya Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООДРегистрираното през 2000 г. като НПО „Сдружение за превенция и лечение на белодробни заболявания – Троян”,   обединява 20 лекари и медицински специалисти на територията на град Троян с цели: Промоция на здравето, профилактика, усъвършенстване на диагностиката и лечението на белодробните заболявания в региона на община Троян, събиране на финансови средства за осигуряване на апаратура и лекарства, повишаване на квалификацията на лекарите, работещи в тази област. Сдружението активно подкрепя лечебното заведение с проекти , свързани с обучения на гражданите за  превенция и профилактика на социалнозначими заболявания. Организира семинари и научно-практически срещи за повишаване на квалификацията на медицинския персонал, участва безвъзмездно в инициативи за безплатни прегледи на социално слаби и хора в неравностойно положение. С дарителски кампании набира средства за организиране на научни форуми на територията на общината за обучение на млади специалисти.

abba dishai svobodno Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД3.АББА  – Асоциация на българите, боледуващи от астма – Дишам свободно НПО, регистрирано през 2000 г., с което лечебното заведение има контакти от 2010 г.