Указател

Телефонен указател СБАЛББ Троян

belodrobna bolnica 3 Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

 

 

Централа: 0670 6 27 01
0679 6 27 02
Регистратура – информация: 0670 6 27 01 вътр. 111
0679 6 27 02вътр. 111
Управител: 0670 6 49 85
Гл. Медицинска Сестра:0879 14 87 34
0670 6 27 01 вътр. 104
0679 6 27 02вътр. 104
Приемно-консултативен кабинет:0670 6 27 01 вътр. 114
0679 6 27 02вътр. 114
Пневмо-фтизиатричен кабинет: 0879 14 87 30
Пневмологично отделение I –ви блок: 0879 14 87 39
Пневмологично отделение I –ви блок Лекари: 0670 6 27 01 вътр. 115
0679 6 27 02вътр. 115
Пневмологично отделение I –ви блок: Мед.сестри:0670 6 27 01 вътр. 116
0679 6 27 02вътр. 116
Пневмологично отделение II-ри блок: 0879 14 87 31
Пневмологично отделение II-ри блок Лекари: 0670 6 27 01 вътр. 102
0679 6 27 02вътр. 102
Пневмологично отделение II-ри блок Мед.сестри: 0670 6 27 01 вътр. 217
0679 6 27 02вътр. 217
Фтизиатрично отделение :
0879 14 87 32
Фтизиатрично отделение Лекари:0670 6 27 01вътр. 220
0679 6 27 02вътр. 220
Фтизиатрично отделение Мед. сестри:0670 6 27 01вътр. 222
0679 6 27 02вътр. 222
Отделение „Образна диагностика“:

0878 13 45 11
0670 6 27 01

вътр. 218
0679 6 27 02вътр. 218
Микробиологична лаборатория: 0877 06 81 50
0670 6 27 01вътр.106
0679 6 27 02вътр.106
Белодробна функционална лаборатория: 0670 6 27 01вътр. 219
0679 6 27 02вътр. 219
Болнична аптека:0670 6 49 70
0670 6 27 01вътр. 105
0679 6 27 02вътр. 105
Началник Административно-финансов стопански блок: 0879 14 87 35
Счетоводство: 0670 6 49 73