Какво да носите при постъпване

Благодарим ви , че избрахте Специализирана Белодробна Болница град Троян за Вашето лечение. Преди да можете да се възползвате от модерните медицински грижи предлагани от нашата болница, трябва да се погрижите за някои формалности, които са обобщени в следващите седем стъпки:

belodrobna bolnica 3 Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

Какво е необходимо да вземете със себе си при постъпване в болницата

1.Документ за самоличност – лична карта.
2.Здравноосигурителна книжка.
3.Лична амбулаторна карта.
4.Копие от решение на ТЕЛК, или друг документ / фактура/ за освобождаване от потребителска такса.
5.Рентгенови снимки, лабораторни и функционални изследвания / ако има/.
6.Епикризи от минали хоспитализации.
7.Тоалетни принадлежности, вилица лъжица и чаша, чехли, кърпа и пижама.

Имате въпроси, не се колебайте и се свържете с нас!

Имате въпроси, не се колебайте и се свържете с нас!