Ценоразпис

Ц Е Н О Р А З П И С

ценоразпис белодробна болница

Ц Е Н О Р А З П И С

за оказване на медицинска дейност по избор на граждани

при „СБАЛББ-ТРОЯН”ЕООД
/в сила от 01.06.2024 година/

Ценоразпис за изтегляне

1. Прегледи
1.10Първичен преглед от лекар46,00 лв.
1.20Вторичен преглед17,00 лв.
2. Манипулации
2.10Проба на Манту15.00 лв.
2.20Подкожна инжекция/ с медикамент на пациента/6,00 лв.
2.30Мускулна инжекция/ с медикамент на пациента/10,00 лв.
2.40Венозна инжекция/ с медикамент на пациента/15,00 лв.
2.50Венозна инфузия/ с медикамент на пациента/18,00 лв.
2.60Поставяне на абокат12,00 лв.
2.70Плеврална пункция120.00 лв.
2.80Измерване на артериално налягане7,00 лв.
2.90Електрокардиограма с разчет15.00 лв.
2.10Спирометрия – запис12.00 лв.
2.11Инхалация на медикамент6,00 лв.
2.12Бронхоскопска процедура с неголям обем и сложност685.00 лв.
3. Рентгенови изследвания
3.10Рентгенова графия на гръден кош и бял дроб27,50 лв.
3.20Томография на гръден кош и бял дроб43,50 лв.
3.30Рентгенова скопия на бял дроб17,00 лв.
3.40Рентгенова графия на крайник17,00 лв.
3.50Рентгенова графия на череп27,50 лв.
3.60Ехографска диагностика на коремни органи27,50 лв.
4. Клинико- лабораторни изследвания
4.10Вземане на венозна кръв3,00 лв.
4.20Кръвна картина /автоматично/ с 3- типно диференциално броене4,00 лв.
4.30СУЕ1.60 лв.
4.40Диференциално броене на левкоцити – микроскопски3,90лв.
4.50Морфология на еритроцити – микроскопски3,90лв.
4.60Протромбиново време3,90лв.
4.70Активирано парциално тромбопластиново време3,90лв.
4.80Време на кървене2,65лв.
4.90Фибриноген3,90лв.
4.10Време на съсирване2,65лв.
4.11Химично изследване на урина/комплексно/ за 10 параметъра2,50лв.
4.12Седимент – ориентировъчно изследване2,00лв.
4.13Глюкоза2,60 лв.
4.14Кръвнозахарен профил - 3 кратен7,00 лв.
4.15Урея2,65 лв.
4.16Креатинин2,65лв.
4.17Пикочна киселина2,65лв.
4.18Билирубин- общ2,65 лв.
4.19Билирубин- директен2,65 лв.
4.20Холестерол2,65 лв.
4.21HDL- холестерол2,65 лв.
4.22LDL - холестерол3,50 лв.
4.23Триглицериди2,65 лв.
4.24Липиден профил /включващ – холестерол, HDL– холестерол, LDL – холестерол, триглицериди /7,80 лв.
4.25АСАТ2,65 лв.
4.26АЛАТ2,65 лв.
4.27ГГТ2,65 лв.
4.28Амилаза2,65 лв.
4.29Алкална фосфатаза2,65лв.
4.30Креатинкиназа2,65лв.
4.31ЛДХ2,65 лв.
4.32Общ белтък2,65лв.
4.33Албумин2,65лв.
4.34Калий, натрий, хлориди/ комплексно/5,30 лв.
4.35Желязо2,65 лв.
4.36ЖСК3,90 лв.
4.37Калций2,65 лв.
4.38Фосфор2,65 лв.
4.39Магнезий2,65 лв.
4.40КГА15,00лв.
4.41CRP7,50лв.
4.42Бърз тест за определяне на COVID – 19 Ab IgG/IgM24.00 лв.
4.43COVID – 19 Ab IgG/IgM /Общи антитела/30.00 лв
4.44COVID – 19 nAb /Вируснеутрализиращи антитела/36.00 лв.
4.45D – Dimer31,20 лв
4.46Feritin20,00 лв.
4.47Procalcitonin36.00 лв.
4.48Troponin I25,00 лв.
4.49Левкограма/за брой еозинофили/35.00 лв.
4.50T-SPOT.TB тест/150.00 лв.
5. Микробиологични изследвания
5.10Вземане на клиничен материал3,00 лв.
5.20Храчка за неспецифична бактериална флора16,70 лв.
5.30Гърлени,носни и ушни секрети за неспецифична бактериална флора13,80 лв.
5.40Раневисекретиза неспецифична бактериална флора16,70 лв.
5.50Урина– урокултура и микробно число11,80 лв.
5.60Материал от гениталната система за неспецифична бактериална флора13,80 лв.
5.70Антибиограма с 6 антибиотични диска10,20 лв.
5.80Антибиограма с 12 антибиотични диска16,40 лв.
5.90Клиничен материал / влагалищни секрети, храчка, секрети от устна кухина, език и др./ за микоза с точна идентификация на етиологичния агент/ или за насочване за вирусологично изсл.10,60 лв.
5.10Микограма с определяне на МПК / изпитване на чувствителност към антимикотични препарати/12,60 лв.
5.11Храчка за туберкулоза - директно микроскопско изследване7.20 лв.
5.12Храчка за туберкулоза – културелно изследване16.80 лв.
5.13Други клинични материали за туберкулоза - директно микроскопско изследване9.60 лв.
5.14Други клинични материали за туберкулоза – културелно изследване19.20 лв.
5.15Пакет ”Микробиологично изследване на влагалищен секрет”
/микроскопски препарат, култури за неспецифична флора и микоза/
24,60 лв.
5.16Пакет ”Микробиологично изследване на храчка” /микроскопски препарати по Грам и Цил Нилсен, , култури за неспецифична флора и туберкулоза/33.60лв.
5.17Бърз комбиниран тест за грип и коронавирус28,00 лв.
5.18PCR-тест за COVID-19 – По договор с външна лаборатория*
5.19Антигенен тест за определяне на COVID – 1923.00 лв.
5.20Бърз тест за грип от назален секрет23.00 лв.
521.00Бърз комбиниран тест за грип A и B, COVID-19 и RSV30,00 лв.
6. Административни услуги
6.10Издаване на копие от решение на ТЕЛК, архивирано в медицинската документация на пациент от предишен престой в лечебното заведение6.00 лв.
6.20Издаване на копие от епикриза, архивирана в медицинската документация на пациент от предишен престой в лечебното заведение6.00 лв.
6.30Издаване на медицинско удостоверение за болничен престой6.00 лв.
6.40Издаване на медицинско удостоверение , че не се води на учет6.00 лв.
6.50Издаване на копие на епикриза6.00 лв.
6.60Издаване на копие на епикриза във връзка с доказване и /или уточняване на застрахователно събитие12.00 лв.
6.70Издаване на копие на история на заболяване във връзка с доказване и
/или уточняване на застрахователно събитие
60.00 лв.
6.80Копирни услуги / эа страница/0.50лв.
6.90Дигитална обработка на рентгенов образ и копиране на електронен носител – на брой диск10,00 лв.
6.10Такса за разглеждане на документи от етичната комисия480.00 лв.
7. Други услуги
7.1Лечение на здравнонеосигурени български граждани и граждани на ЕС с диагнози по КП
7.2Леглоден за български граждани и граждани на ЕС с диагнози извън договорените КП60.00 лв.
7.3Леглоден за чуждестранни граждани на страни извън ЕС120.00 лв.
7.4Такса за избор на стая за 1 или 2-ма души/при възможност/Еднократно 12.00 лв.
7.5Такса придружител /без пациентът да се нуждае от допълнителни грижи/- на ден в стая за двама.24.00 лв.
7.6Леглоден за пациент по желание за белодробна профилактика24.00 лв.
7.7Диагностика на сънна апнея без апаратен тест70.00 лв.
7.8Тест на апарат за лечение на сънна апнея – на нощ30.00 лв.
7.9Санитарен транспорт по желание на пациента/заплаща се и в двете посоки/ - за километър1.50 лв.
7.10За леглоден в стая с подобрени битови условия за 1 пациент /втори блок на ПО/25.00 лв.
7.11За леглоден в стая с подобрени битови условия за 2 пациенти /втори блок на ПО/Общо40,00лв./ 20,00 лв. на пациент/
7.12За леглоден в стая с подобрени битови условия за 1 пациент /първи блок на ПО/15.00 лв.
7.13За леглоден в стая с подобрени битови условия за 2 пациенти или 3 пациенти /първи блок на ПО/По10,00 лв. на пациент
7.14Меню за хранене по изборЦени от ценоразписа на фирмата доставчик
7.15Такса престой за изписан пациент/до следващия ден/6.00 лв.
7.16Такса за ползване на телевизор / за целия престой – плаща се в края на престоя/3.50 лв.
7.18Ползване на кислороден концентратор в дома на пациента – за месец със договор за наем5 литра – 120,00лв.
10 литра – 150.00лв.
8. Избор на лекар/екип от медицински специалисти
8.10Избор на лекар120.00 лв.
8.20Избор на Екип240.00 лв.
Всички цени са в български лева (BGN), с включен ДДС.

 

Skip to content