Ценоразпис

ценоразпис белодробна болница

Ц Е Н О Р А З П И С

за оказване на медицинска дейност по избор на граждани

при „СБАЛББ-ТРОЯН”ЕООД
/в сила от 01.10.2020 година/

ЦЕНОРАЗПИС 01.10.2020

Всички цени са в български лева (BGN), с включен ДДС.