Управление

Д-р Цветомила Дудевска, д.м. – Управител

доктор Цветомила Дудевска

  • Образователна и научна степен „Доктор” по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”,
  • Специалист по “Вътрешни болести”
  • Специалист по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”,
  • С квалификации по „Кардиореспираторна диагностика”, „Спирометрия”, „Диагностика на туберкулозата”.
  • С международен сертификат „Пълномощник на система за управление на качеството”,
  • Kвалификация по „Болничен мениджмънт” от Университета Georgtown, Вашингтон,  
  • Магистърска степен по „Публична администрация“.