Бронхологичен кабинет

Бронхологичен кабинет II – ро ниво на компетентност

бронхологичен кабинетВ кабинета сертифицирани лекари-пулмолози извършват високоспециализирана инвазивна диагностика и терапия на белодробни заболявания с помощта на модерна ендоскопска апаратура.

Процедурата се нарича бронхоскопия.

Тя е един от основните методи за етиологична диагноза на белодробните заболявания и терапевтично повлияване на част от тях.

Бронхоскопията представлява изследване, при което с помощта на оптичен инструмент (бронхоскоп) се визуализира трахеобронхиалното дърво.

В зависимост от целта на изследването се различават два вида бронхоскопия -диагностична и терапевтична.

Индикации за диагностична бронхоскопия:
  • аспирация на чуждо тяло;
  • кръвохрачене;
  • неясна кашлица;
  • рентгенови промени в белите дробове (кръгли сенки, ателектаза, рецидивиращи инфилтрати, множество сенки);
  • плеврални изливи;
  • наличие на туморни клетки в храчките;
Индикации за терапевтична бронхоскопия:
  • аспирация и лаваж (промиване) при запушване на бронхиалното дърво от гъст секрет;
  • дрениране на абсцес;
  • екстракция (изваждане) на чужди тела;
Информация и записване за преглед в бронхологичен кабинет
Кабинет0670 62 701вътр.107
0670 52 015

Работно време: Понеделник – ПетъкОт 7:30 до 13:30 часа гр.Троян, ул.„Васил Левски“ №253