Изследване на IgM/IgG антитела срещу SARS-CоV-2

Изследване на IgM/IgG антитела срещу SARS-CоV-2 предлага Клиничната лаборатория на Белодробна болница Троян, по желания на пациенти преболедували COVID-19, със заплащане по ценоразписа на болницата.

klinichna laboratoria belodrobna bolnica troyan 1 Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

1. Изследване на IgM/IgG антитела срещу SARS-CоV-2 в човешки серум, плазма или цяла кръв е полезно при определянето на скорошна или предишна експозиция на вируса, проследяващ състоянието на заболяването след инфекция с него.

Резултатът трябва да се анализира от лекуващия лекар или друг специалист.

Какво определя изследването?
Изследването представлява имунохроматографски анализ за улавяне на антитела от клас IgM и IgG срещу вируса SARS-COV-2 в човешки серум, плазма или цяла кръв. IgM антителата се образуват средно 7-10 дни след инфектиране с вируса, докато за образуването на IgG   антителата са необходими най-малко 3 седмици.

 Кога да направя това изследване?
Тестът се използва само за определяне на имунния статус на организма към SARS-CоV-2 след заразяване.

Тестът се препоръчва при всеки човек, който иска да провери дали е имал среща с вируса:

 • Следене на дългосрочния имунитет към вируса;
 • За изследване след вероятен предишен контакт с болен от COVID-19;
 • След пътуване в чужбина;
 • След преболедуване от вирусно заболяване с подобни на COVID-19 симптоми, чиито причинител не е доказан.

 Подготовка преди изследване:
Не е необходима специална предварителна подготовка преди изследването.

Проба: венозна кръв. Резултатът се изписва като “положителен” или ” отрицателен”.

2.Изследване на количество IgM/IgG антитела срещу SARS-CоV-2
2.1. Общи COVID-19 антитела COVID-19 Ab( IgМ + IgG )

Това е  тест за откриване едновременно на антитела от двата класа Ig M и IgG, които са насочени към нуклеокапсидния антиген. Този белтък е разположен в сърцевината на вирусната частица и има отношение към размножаването на вируса в инфектираните клетки.

Едновременната детекция на двете антитела е предимство в ранния етап от хода на инфекцията, поради вариабилната поява на IgM в този период.
Тестът показва висока чувствителност още на 3-6 ден от потвърждаване на инфекцията с PCR и достига до 100% след 14-я ден.

Подходящ е при всички случаи на съмнение за прекарана коронавирусна инфекция /безсимптомна форма или с неубедителни признаци за COVID-19/; , както и при съмнителни за COVID-19 симптоми и с отрицателен PCR тест с давност повече от 10 дни.

Биологичен материал: Венозна кръв

2.2. COVID – 19 nAb – вирус неутрализиращи антитела

При инфекция със SARS-CoV-2 организмът ни отговаря с активиране на клетъчния и хуморалния имунитет. При среща с вируса имунната система започва производството на антитела.
Този тест се отличава от предходните по това, че дава представа за биологичната активност на придобитите по естествен начин /в резултат на преболедуване / или след ваксинация антитела.

Защо и кога се изследва?

„SARS-CoV-2 вирус неутрализиращи антитела” не е скринингово изследване. Той е най-подходящ за:

 • Пациенти, които вече имат количествено установени антитела срещу COVID – 19,
 • Пациенти, които са преболедували COVID-19 и са минали най-малко 40 дни от началото на заболяването,
 • Пациенти, които са ваксинирани и са минали най- малко 2 седмици от приложението на втората доза ваксина,
 • Желаещи да станат донори на рековалесцентна плазма, които вече са с количествено установени антитела срещу COVID-19.

 

Оптимално е да се направи на 38-40-я ден след преболедуване от COVID-19 инфекция.

 1. Подходящ е за проследяване на имунния отговор след поставяне на ваксина и оценка на ваксиналния отговор.
 2. Използва се и за проследяване нивата на антителата с цел обсъждане на необходимостта от последващо ваксиниране.
 3. Подходящ е за определяне на количеството антитела при желаещи да станат донори на конвалесцентна плазма.
Клинична лаборатория
Понеделник – Петък От 7:30 до 17:30 часа Събота – от 07:30 до 13:30 часа
Началник на клинична лабораторияд-р Нина Тодорова
0670 62 701вътр. 223 и 224
0879148733
Клиничната лаборатория е оборудвана с високотехнологична апаратура. Работи по международно утвърдени аналитични методи с консумативи с най-високо качество.

generic 2 Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

Skip to content