Пневмо-фтизиатричен диспансерен кабинет

В Пневмо-фтизиатричен диспансерен кабинет (ПФДК) се извършват първични, консултативни и профилактични прегледни за диагностика и амбулаторно лечение на:
  • Туберкулоза – белодробни и извънбелодробни форми;
  • Латентна туберкулоза –
  • Продължителна фаза на амбулаторно лечение на туберкулоза;
  • Диспансеризация- наблюдение на боледували от туберкулоза;
  • Профилактични прегледи за риск от туберкулоза, Скрининг за туберкулоза;
  • Химиопрофилактика;

 

Телефони за информация и записване на преглед в с Пневмо-фтизиатричен диспансерен кабинет
Кабинет0879 14 87 30
Работно време: всеки делничен ден от 7:30 до 14:30 часа