ПРОЦЕДУРА ПО ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ.182, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП, ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛББ-ТРОЯН“ ЕООД, ГРАД ТРОЯН, ЗА 2018г.

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ.182, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП, ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛББ-ТРОЯН“ ЕООД, ГРАД ТРОЯН, ЗА 2018г.

1. ДОКУМЕНТИ – Пряко договаряне СБАЛББ 2018г  Качено на 30/01/2018г. 15:30

2. Протокол 1                                                                            Качено на 14/02/2018г. 15:32

3. Доклад                                                                                    Качено на 15/02/2018г. 14:30

4. Решениe класиране                                                            Качено на 08/03/2018г. 15:33

5. Договор Бг Мед                                                                    Качено на 21/03/2018г. 16:43

 

Skip to content