Обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД – Троян, за 2019г.“

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД – Троян, за 2019г.“

1. ИЗИСКВАНИЯ, УКАЗАНИЯ И ДОКУМЕНТИ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ – за изтегляне – документи Качено на 11/09/2018г. 16:34
2. Протокол 1 Качено на 29/10/2018г. 20:17
3. Съобщение чл.57, ал.3 от ППЗОП отваряне на цени Качено на 29/10/2018г. 20:19
4. Съобщение чл.58, ал.3 от ППЗОП жребий Качено на 18/12/2018г. 21:00
5. Решениe класиране 07.01.2019 Качено на 07/01/2019г. 21:26
6. Протокол 4 Качено на 07/01/2019г. 21:27
7. Приложение 4.1 – Решение 26 07.01 2019 Качено на 07/01/2019г. 21:28
8. Приложение 4.1 – Протокол 4 Качено на 07/01/2019г. 21:28