ОП „Доставка на храна за пациентите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян по диети №9, №11 и №15 за 2019г.“

ОП „Доставка на храна за пациентите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян по диети №9, №11 и №15 за 2019г.“

1. Документацията за участие – изтегляне на оферти с обява Качено на 29/10/2018г. 20:37
2. Съобщение чл.188 ал.2 ЗОП Качено на 16/11/2018г. 17:59
3. ПРОТОКОЛ №1 / 30.11.2018г. Качено на 30/11/2018г. 16:44