Публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет с чакалня, с обща площ от 33 кв.м.

Публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет с чакалня, с обща площ от 33 кв.м., находящ се в административна сграда с кад. № 73198.50.257.5 на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, град Троян, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 102,96 (сто и два и 96 ст.) лв.и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна наемна цена.

Обявление кабинет