2022 провеждане на публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на 3 (три) кв.м. площ, за монтиране (поставяне) на 3 (три) броя самопродаващи машини за топли напитки.

2022 ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на 3 (три) кв.м. площ, за монтиране (поставяне) на 3 (три) броя самопродаващи машини за топли напитки, разположени в п.и. с идентификатори: 73198.501.257.1, 73198.501.257.7 и 73198.501.257.11 по КККР на град Троян, както следва: 1 кв.м. площ в ПО – 1-ви блок; 1 кв.м. площ в ПО – 2 –ри блок; 1 кв.м. площ в 3-то ФО, находящи се в „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, град Троян.

1. Конкурсна документация –>2022 Samoprodavashti mashini Качено на 25/01/2022г. 18:57

Skip to content