Астма център

В нашия център предлагаме цялостен подход за профилактика, диагностика , лечение и рехабилитация при АСТМА, който е синхронизиран с Глобалната инициатива срещу това социално значимо заболяване ( GINA ) .

Нашият висококвалифициран екип от специалисти с грижа, внимание и професионализъм диагностицира и лекува астма , мониторира в дългосрочен план здравословното Ви състояние, профилактира усложненията и обострянията, осигурява качеството на живот, от което се нуждаете.

Астмата е сериозно хронично заболяване. С честота между 1% – 20% сред възрастните и при над 20% сред децата между 6 – 7 годишна възраст.

Въпреки че през последните 20 години някои държави наблюдават спад в смъртността и хоспитализациите, свързани с астма, глобално обострянията и еднодневните симптоми са се увеличили с почти 30%.

Влиянието на астмата се усеща не само от пациентите, но и от семействата им, здравната система и от обществото. Астмата е едно от честите хронични заболявания, засягащо деца и млади хора. Наблюдава се все по-голяма честота и въздействие върху работоспособното население.

Определение

„Астмата е хетерогенно заболяване, обичайно характеризиращо се с хронично възпаление на дихателните пътища.

Определя се с наличието на белодробна симптоматика, като: свиркащо дишане, затруднено дишане, стягане в гърдите и кашлица, които се променят с времето по сила, заедно с промяна в ограничението на експираторния задух“

• Алергична астма – най-лесна за разпознаване, често е в детска възраст.
Данни за наследственост или екзема, алергичен ринит, хранителна или лекарствена алергия подкрепят този тип.
• Неалергична астма – някои възрастни имат астма, без това да е свързано с алергия.
• Астма с фиксирано ограничение на въздушния поток – някои пациенти с дългогодишна астма развиват фиксирано ограничение на въздушния поток, което се смята, че е следствие на ремоделиране стената на дихателните пътища.
• Астма и затлъстяване – някои пациенти със затлъстяване и астма имат изразени респираторни оплаквания.

Симптом
 • Анамнестични данни за променливи белодробни симптоми
 • Свиркащо дишане, затруднено дишане,
  стягане в гърдите и кашлица
 • В различните националности описанието на симптомите може да варира, както и според възрастта – при децата може да се опише с тежко дишане Наблюдава се повече от един симптом (при възрастни рядко единствено кашлицата, като оплакване, е причинена от астма);
 • Симптомите варират по време и интензитет;
 • Влошаване на симптомите през нощта и по време на работа;
 • Симптомите често се провокират от усилие, смях, алергени, студен въздух;
 • Вирусните инфекции влошават симптоматиката.

Диагнозата се поставя с извършване на оценка на белодробната функция чрез спирометрия, бронходилататорен тест, бронхопровокационен тест .

Оценката на астмата се извършва спрямо две направления: контрол на симптомите и на рисковите фактори. Степента на тежест на астмата се поставя ретроспективно според нуждите от лечение, довеждащи до контрол на симптоматиката

Нашите специалисти провеждат високоефективно лечение, както за контрол на симптомите, така и за свеждане до минимум на риска от бъдещи усложнения на Вашата астма.

Ние Ви предлагаме:
 • Индивидуален подход към всеки пациент.
 • Начално контролиращо лечение, включително и при лека форма на астма.
 • Гъвкав терапевтичния подход, съобразен с повлияването от терапията, рисковите фактори, инхалаторната техника и сътрудничеството от страна на пациента.

 

Лечението на астмата е един непрекъснат цикъл: първоначална оценка за терапевтична стратегия, следващо коригиране на подхода, който включва фармакологично и нефармакологично лечение, след което се извършва преоценка на повлияването.

Всичко това се осъществява чрез изграждане на партньорство между медицинските специалисти и пациентите, отражение на което е непрекъснатото обучение в правилен инхалаторен подход, адекватно приемане на медикаментите в пълна терапевтична доза, обучение за насочено самостоятелно лечение чрез изработването на индивидуален план за действие. 

Skip to content