Д-р Иванка Копринска – лекар в Клинична лаборатория

Д-р Иванка Копринска - лекар в Клинична лабораторияС квалификация по „Клинична хомеопатия“ и „Спирометрия“.