Д-р Красимир Ковашки – Началник на Пневмологично отделение

dr krasimir kovashki sbalbb Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД Специалист по “Вътрешни болести” и “Пневмология и фтизиатрия”, сертифициран Бронхолог С допълнителни квалификации по “Интензивна и спешна терапия при белодробно болни“ и „Спирометрия“. С придобита професионална квалификация “Здравен мениджър”.