Д-р Мирослав Субашки – Началник на Белодробна функционална лаборатория

Д-р Мирослав Субашки – Началник на Белодробна функционална лаборатория Лекар в Пневмологично отделение.

Специалист по “Вътрешни болести” и “Пневмология и фтизиатрия”.

С допълнителни квалификации по „Спирометрия“ и „Ултразвукова диагностика на торакалните заболявания“.

С придобита професионална квалификация “Здравен мениджър”.

Ръководител на: „Център за клинични изпитвания“ и дейност „Обучения на специализанти“.