Д-р Нина Тодорова – Началник Клинична лаборатория

Д-р Нина Тодорова – Началник Клинична лабораторияСпециалист по ” Клинична лаборатория” с квалификация по „Диагностика на хематологични заболявания“