Политика за поверителност СБАЛББ Троян

в.001 / 22.04.2018 г.A

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА „СБАЛББ-Троян“ ЕООД/PRIVACY NOTICE/Уебсайтът http://sbalbb-troyan.com/ (“Уебсайт”) се притежава и управлява от„СБАЛББ-Троян“ ЕООД.

Ние разбираме, че като посетител на нашия Уебсайт,Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията, която нипредоставяте, както и относно начина, по който я обработваме.

С настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним какваинформация събираме на Уебсайта и как я използваме. Тази политика заповерителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез тозиУебсайт и не се отнася за информация, събирана и обработвана от „СБАЛББ-Троян“ ЕООД на основание други законосъобразни способи, подлежащи на другвид регламентиране.

Информация, която събирамеВ случай, че сте избрали да попълните контактна форма на нашия Уебсайт сеизисква да предоставите някои лични данни, като например име(на), телефоненномер, e-mail, адрес, съгласно документ за самоличност и друга личнаинформация според спецификата на услугата или Вашата заявка.

Събранатаинформация се обработва от „СБАЛББ-Троян“ ЕООД единствено с целпредоставяне на искани от Вас услуги, подадени от Вас заявки и заосъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти.

Вие не сте задължени и ние не изискваме от Вас да въвеждате или дапредоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за даразгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата частот съдържанието му.

В случай, че, по свое собствено желание и преценка, обявите публично своилични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете,че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните даннии съответно „СБАЛББ-Троян“ ЕООД не носи отговорност за нея.

Вашите права Вие имате:

 право на достъп до личните Ви данни, обработвани от „СБАЛББ-Троян“ ЕООД;

 право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване илиблокиране на личните Ви данни и правото да възразявате по всяко времесрещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания затова; право да бъдете уведомени преди да бъдат разкрити за пръв път личните Виданни на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директниямаркетинг и да Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу таковаразкриване и използване;

 право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директниямаркетинг.в.001 / 22.04.2018 г.All rights reserved ©2 | стр.Ако искате да упражните правото си на достъп до Вашите лични данни или даги коригирате, може да се свържете с нас по удобен за Вас начин.Начините за събиране и обмен на лична информация, които ние използваме са:

 Форма за контакт, чрез която се обслужват заявки от наши клиенти; E-mail;Предоставеният от Вас имейл се използва за следните цели:

 за идентификация на Вашите заявки, подадени през формата за контакт илидруг онлайн канал за обслужване на клиенти;Политика за „бисквитки“Използване на „бисквитки“„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация,които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство(компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различнисайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правятпотребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта.

Някои„бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяватпотребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя приползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират„бисквитките“ можете да намерите в Интернет.Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване наползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване наинформация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняватникакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта „СБАЛББ-Троян“ ЕООД неможе да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането натази информация не се прилага Закона за защита на личните данни.

Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с целанализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява даподобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки иползваното съдържание.Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

Сесийни „бисквитки“ Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняватинформация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер.Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти стедобавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта степосетили и как сте стигнали до дадена информация.

Тези „бисквитки“ събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично,когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.Постоянни “бисквитки”Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие стедостигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции стеизбрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт.

Проследяването натази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта,включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието.

Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното импредназначение.”Бисквитки” на трета страна На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържаниеот други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn идр. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето насъдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“от тези уебсайтове.

Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки натрети страни“, като „СБАЛББ-Троян“ ЕООД няма контрол върху генерирането иуправлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърситеинформация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете насъответните трети страни.Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специалносъздадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокиратеполучаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или дазададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използванетона „бисквитки“ преди да инициирате посещение на http://sbalbb-troyan.com/.

Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може даповлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върхуВашето потребителско преживяване на него.Изключване или блокиране на „бисквитки“Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управляваот настройките на Вашия браузер.

В Интернет можете да намерите помощнаинформация относно как се извършва контрола на „бисквитки“ в различнитевидове браузери. Имайте предвид, че пълната забрана на използването навсички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне насайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera | Blackberry | Safari iOS |Windows MobileВсички „бисквитки“, които се ползват на този Уебсайт се заличават/изтриватавтоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дниспоред предназначението на конкретната „бисквитка” Настоящата Политика за поверителност е актуализирана към 31.03.2018година.

Настоящата версия на този документ е достъпна на сайта нафирмата.Тази политика е одобрена от Управителя.Подпис: Дата:IИздание Описание на промените Одобрен от Дата наиздаванев.001 Първоначално издание Управител 22.04.2018 г.

Skip to content