БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА-Троян обявява седмица на „Отворените врати” за безплатни профилактични прегледи за риск от туберкулоза.

септември 10, 2019

О Б Я В А

БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА-Троян обявява седмица на „Отворените врати” за безплатни профилактични прегледи за риск от туберкулоза.

от 16.09.2019 г. до 20.09.2019 г.
от 8:30 ч. до 13:30 ч.

Прегледите ще се провеждат в ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВНИЯ КАБИНЕТ на лечебното заведение!

За справки тел: 0670 6 27 01 /вътр.111 и 114/

Целта на инициативата е да се прекъсне веригата за предаване на инфекцията, да се повиши обществената информираност за заболяването“туберкулоза“, да се улесни достъпа до здравни услуги и да се популяризира здравословния начин на живот

Д-р Цветомила ДУДЕВСКА ,д.м.
Управител на „СБАЛББ-Троян” ЕООД

Posted in Новини by Hristo Nedyalkov
Skip to content