“Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян” ЕООД, получи отлична оценка за цялостната си дейност и предлага практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по медицина.

февруари 9, 2016

“Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян” ЕООД, получи отлична оценка за цялостната си дейност и да предлага практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по медицина.

За пълния текст на новината – отвори “Заповед за акредитация”

Posted in Новини by admin