Безплатни прегледи за Световния ден на ХОББ

октомври 30, 2023

Специализирана болница за активно лечение на белодробни заболявания ЕООД град Троян отбелязва световния ден на Хрончината Обструктивна Белодробна Болест под мотото “Дишането е живот – действайте навреме” от 13 -17 ноември 2023 г.

  • Безплатни прегледи на пациенти в риск за ХОББ – пушачи, работещи в запрашена среда, лица с чести белодробни инфекции и с генетична обремененост;
  • Безплатни консултации за пациенти с доказана ХОББ;
  • Обучение на пациенти, ползващи инхалаторна терапия – на 16.11.2023 г. от 11:30 часа
  • Безплатно изследване на дишането със спирометър за всички желаещи да проверят състоянието на белите си дробове.

Прегледите, консултациите и изследванията ще се извършват всеки работен ден от 07:30 до 14:30 ч. в приемните кабинети на БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА – ТРОЯН, в периода на кампанията.

 

За информация и записвания в Белодробна болница-Троян

0670/6 27 01
0670/6 27 02вътр. 111 и 114
0670/6 49 85

Posted in Новини by admin
Skip to content