Category: Новини

септември 24, 2014

За пореден път беше проведена „Седмица на отворените врати”. От 23.09. до 30.09.2014г. лечебното заведение обяви седмица на „Отворените врати” за безплатни профилактични прегледи за пациенти от Ловешка област. Прегледани бяха общо 27 пациенти от които чрез проведена анкета бяха открити 21 лица в риск за туберкулоза . След проведени допълнителни консултации на 6/ шест/ лица бе направен туберкулинов кожен тест на Манту. Не бяха открити лица с туберкулозна инфекция. Седмицата на отворените врати и резултатите от нея бяха отразени в местната преса.

Posted in Новини by admin
май 19, 2014

През 2014 г. беше финализиран проект „Енергийно-ефективни мерки в обществени сгради –V транш” със 100% финансова подкрепа по Международен фонд „Козлодуй”, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие . МФК се финансира от Евроапейския съюз и от страните донори на МФК.

Posted in Новини by admin
януари 10, 2014

В „СБАЛББ-Троян” ЕООД беше закупена, доставена и монтирана система за компютърна дигитална радиология за отделение „Образна диагностика” – по проект финансиран то МЗ

Posted in Новини by admin