Kонкурс за длъжността – Лекар, Специализант по „Пневмология и фтизиатрия“

март 4, 2022
СБАЛББ-ТРОЯН ЕООД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ

sbalbb hover Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

▶▶ Заповед за провеждане на конкурс

ОБЯВА
„СБАЛББ-Троян“ ЕООД обявява конкурс за длъжността – Лекар, Специализант по „Пневмология и фтизиатрия“ – Мястото се финансира от държавата (МФД) 2022г.

1. Изисквания към кандидатите:

 • да притежават придобита образователно – квалификационна степен „Магистър” по медицина;
 • да са членове на Български лекарски съюз;
 • да не са осъждани, с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер.

 

2.Начин на провеждане на конкурса:

 • По документи и събеседване с кандидата.

 

3.Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс – свободен текст;
 • Автобиография – европейски формуляр.
 • Ксерокопие на дипломата за придобита образователно – квалификационна степен „Магистър” по медицина, заверена с текст „Вярно с оригинала”.
 • Удостоверение за членство в Български лекарски съюз,

 

Документи по т. 3 се подават в срок /до 04.04.2022 г. включително/ в отдел “Човешки ресурси” на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, може и по куриер на адрес на болницата.

Конкурсът ще се проведе на 06.04.2022. от 09:30 часа в конферентната зала на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД


▶▶ Изтеглете от тук  Конспект за събеседване с кандидати за лекари

Д-Р Цветомила Дудевска, д.м.
Управител на “СБАЛББ-Троян”ЕООД

 

Ние предлагаме:

 • Работа в лечебно заведение с дългогодишна история и доказани специалисти;
 • Сигурност в заплащането на положения труд;
 • Добри условия за работа и възможност за обучение;
 • Възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
За повече информация за свободни работни места и начин на кандидатстване в отдел „Човешки ресурси“
Oтдел „Човешки ресурси0670 6 27 01вътр. 109
0670 6 27 02вътр. 109
0670 6 49 85
Присъединявайки се към нас, вие ставате част от екип, в който всеки от нас дава всичко от себе си, в името на това да предоставим най-добрите грижи на нашите пациенти и да изпълним мисията на нашата болница – комплексен подход, който обхваща целия път на модерната диагностика, лечение, диспансеризация и профилактика на белодробните заболявания.

з

Posted in Новини by admin