Категория: Проекти

април 15, 2019

dostapna bolnichna sreda 2 Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

Проект “Доставка на медицинска апаратура, оборудване и стопански инвентар” на стойност 99 214 лв. 2010 г. Финансиран от Министерството на здравеопазването
Една от целите на този проект е подобряване качеството на медицинските услуги, чрез :

  • доставка на съвременна апаратура за диагностика и лечение;
  • ново оборудване на приемните кабинети в отделенията ;
  • обзавеждане на секторите за болнично хранене.

Друга осъществена цел на проекта е гарантиране на сигурността и безопасността на пациенти и персонал чрез :

  • изграждане на система за видеонаблюдение в стаите за интензивно лечение ;
  • система за пожарооповестяване;
  • система за контрол на достъпа и наблюдение на входове на сградите в лечебното заведение;

 

Posted in Проекти by admin
април 15, 2019

Проект ”Изграждане на достъпна и безопасна болнична среда” на стойност 115 900 лв. от 2009 г. Финансиран от Министерството на здравеопазването


С изграждането на новия входен участък, паркинг, естакади, монтирането на платформа за инвалиди и ремонтни дейности във фтизиатричното отделение.

Постигнахме успешно целта на проекта – подобряване на достъпа до лечебното заведение , корекция на архитектурните прегради за хора с увреждания и създаване на оптимален топлинен комфорт за пациентите.

 

Posted in Проекти by admin