Новини

 2022  СБАЛББ-Троян ЕООД обявява  конкурс за следните длъжности;

 • Началник „Фтизиатрично отделение”
 • Началник Отделение по „Образна диагностика“
 • Началник „Клинична лаборатория“
 • Началник „Микробиологична лаборатория“

Конкурс за длъжности

2022/11/16

април 22, 2023

Грижа за ВСЕКИ с астма – Безплатни профилактични прегледи по повод Световния ден за борба с астмата от 2 до 4 май 2023г.

2 май 2023 г. – Световен ден на астмата

Световният ден на астмата се отбелязва всяка година от 1998 г. насам в първия вторник на месец май.  Организатор е Глобалната инициатива за астма (GINA), а нейни партньори ежегодно стават медицински и пациентски организации по целия свят. Целта е да се подобрят информираността и грижите за пациентите с астма.

Да се насочи общественото внимание към профилактиката, рисковите фактори в околната среда, разпознаване симптомите на астмата и ранната диагностика на заболяването, както и върху възможностите за лечение на болестта и поддържането и в контрол.

Инициативата през тази година протича под мотото „Грижа за ВСЕКИ с астма“.  Повече от 400 млн. пациенти по света са с астма. Астмата може да е животозастрашаващо заболяване, ако не се лекува правилно.

В България с бронхиална астма са над 400 000 души. Тя е и най-честото хронично заболяване в детска възраст, като астматичните пристъпи в детска възраст са водеща причина за хоспитализации и посещения в спешна помощ.

Астмата е хронично възпалително заболяване на белите дробове. Противовъзпалителното лечение с инхалаторни кортикостероиди е основно за поддържането на контрола на възпалението при астма. То се характеризира с оток и стесняване на дихателните пътища, което затруднява дишането.

Симптомите на астмата се изразяват в затруднено дишане, пристъпи на кашлица и стягане в областта на гърдите.

Често минават 2-3 години от появата на симптомите на бронхиалната астма до диагностицирането ѝ, тъй като симптомите не се разпознават веднага и пациентите посещават специалист, пулмолог или алерголог, късно.

Специалистите са категорични, че астмата може да бъде поддържана в контрол с медикаменти, което намалява нуждата от болнично лечение, ограничава загубата на трудоспособност и преждевременната смърт на болните.

Според Световната здравна организация (СЗО) астмата е от основно значение за общественото здраве. По данни на организацията повече от 339 милиона души в света имат астма, а смъртните случаи свързани със заболяването в световен мащаб  са 417 918.

Posted in Новини by admin
април 12, 2023
Зелена ангажираност

С отговорност към опазване на околната среда и „зелена ангажираност“, служителите на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД за поредна година засадиха дръвчета в двора на болницата.

С инициативата се отбелязаха  Седмицата на гората и Световния ден на здравето 2023г.

Дръвчетата бяха предоставени от Държавно горско стопанство -Троян с директор инж. Милко Станчев

Posted in Новини by admin
март 2, 2023
По повод Световния ден за борба с туберкулозата-24 март, БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА- Троян обявява „Десетдневка на отворените врати” за БЕЗПЛАТНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА РИСК ОТ ТУБЕРКУЛОЗА От 20.03.2023 г. до 31.03.2023 г.

По повод Световния ден за борба с туберкулозата-24 март, БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА- Троян обявява „Десетдневка на отворените врати” за Безплатни профилактични прегледи за риск от туберкулоза oт 20.03.2023 г. до 31.03.2023 г.

➡ Прегледите ще се провеждат в приемен кабинет „Белодробни болести“ от 8:00 ч. до 14:00 ч. всеки работен ден!

➡ За информация

Кабинет0670 6 27 01вътр. 111
вътр. 114

Целта на инициативата е да се прекъсне веригата за предаване на инфекцията, да се повиши обществената информираност за заболяването “туберкулоза“, да се улесни достъпа до здравни услуги и да се популяризира здравословния начин на живот.

Д-р Цветомила ДУДЕВСКА д.м. Управител на „СБАЛББ-Троян” ЕООД

 

Posted in Новини by admin
януари 16, 2023
Белодробна болница -Троян възстанови дейността на бронхологичния си кабинет

Белодробна болница -Троян възстанови дейността на бронхологичния си кабинет

След прекъсване от 2 години, поради пандемията от COVID-19 на 13.01.2023 г., Бронхологичният кабинет в СБАЛББ-Троян отвори врати с обновен екип.

Високоспециализираната диагностика ще се осъществява от д-р Валери Андреев д.м. съвместно с добре обучени професионалисти от болницата. Д-р Андреев е специалист по Пневмология и фтизиатрия, Бронхология и Главен асистент в УМБАЛ град Плевен .

На събитие , организирано от СБАЛББ-Троян , на което присъстваха лекари-специалисти от двете троянски болници и общопрактикуващи лекари , д-р Андреев представи възможностите на бронхоскопската диагностика за откриване на белодробен рак и белодробни инфекции . Той сподели клинични случаи от дългогодишния си опит.

На срещата д-р Дудевска подчерта, че модерната видеобронхоскопска апаратура и отличният екип, с който разполага белодробната болница дават възможност на пациентите от общините Троян, Априлци и Тетевен да бъдат диагностицирани и лекувани навреме.

Информация и записване за преглед в бронхологичен кабинет
Кабинет0670 62 701вътр.107
0670 52 015

Работно време: Понеделник – ПетъкОт 7:30 до 13:30 часа гр.Троян, ул.„Васил Левски“ №253

Posted in Новини by admin
януари 3, 2023

sbalbb hover Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД

ОБЯВЯВАМ конкурс в „СБАЛББ-Троян“ ЕООД за длъжностите:

 • Началник „Пневмологично отделение”
 • Началник „Фтизиатрично отделение“
 • Началник „Белодробна функционална лаборатория”
 • Главна медицинска сестра;

 

I. Изисквания към кандидатите:

1. За началник на отделение/лаборатория:
1.1 Да притежават образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина и специалност по профила на отделението/лабораторията, за което кандидатстват – „Пневмология и фтизиатрия“
1.2. Не по-малко от 5 години трудов стаж като лекар.
1.3. Да не са осъждани за престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2. За главна медицинска сестра:
2.1 Да притежава Висше образование с професионална квалификация „Медицинска сестра“.
2.2 Придобита образователно-квалификационна степен „Магистър по управление на здравни грижи”
2.3. Не по-малко от 5 години трудов стаж като медицинска сестра.
2.4. Да не са осъждани за престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея в отдел „Човешки ресурси“ .

II. Начин на провеждане на конкурса:

1. За началници на отделения/лаборатории:
▶ Защита на писмено разработен проект:
“Управление и развитие на отделението/лабораторията. Медицинска и икономическа ефективност. Контрол върху разходите и качеството на диагностично-лечебната дейност.”
▶ Събеседване с кандидата

2. За главна мед. сестра
▶ Защита на писмено разработен проект:
“Управление и развитие на здравните грижи в лечебното заведение. Медицинска и икономическа ефективност, и качество на здравните грижи“
▶ Събеседване с кандидата

III. Необходими документи за кандидатстване:
▶ Заявление за участие в конкурса – по образец.
▶ Автобиография – Европейски формат
▶ Трудова книжка или удостоверение за трудов стаж.
▶ Свидетелство за съдимост;
▶ Копия от дипломи за завършено съответно образование и за специалност, заверени „Вярно с оригинала“ от кандидата;
▶ Писмен проект по посочената тема;

Документите за участие в конкурса се подават, поставени в два непрозрачни запечатани плика:
▶ Плик 1 – Заявление за участие в конкурса, автобиография, свидетелство за съдимост, копия от дипломи за завършено съответно образование и специалност.
▶ Плик 2 – Писмен проект по посочената тема.

Пликовете 1 и 2 следва да бъдат подадени в един общ плик, на който са изписани трите имена и адрес за кореспонденция на кандидата.

Документите се подават в срок от тридесет календарни дни от датата на обявяване на конкурса /до 03.02.2023 г. включително/ в отдел “Човешки ресурси” на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД

Конкурсът ще се проведе на 16.02.2023 г. от 10:00 часа в конферентната зала на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД

Д-р Цветомила ДУДЕВСКА д.м.
Управител на „СБАЛББ-Троян” ЕООД

Posted in Новини by admin
декември 20, 2022

2022 Ноември 16

СБАЛББ-Троян ЕООД обявява  конкурс за следните длъжности;

 • Началник „Фтизиатрично отделение”
 • Началник Отделение по „Образна диагностика“
 • Началник „Клинична лаборатория“
 • Началник „Микробиологична лаборатория“
 1. Изисквания към кандидатите:

1.1 Да притежават образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина и специалност по профила на отделението/лабораторията, за което кандидатстват.

1.2.  Не по-малко от 5 години трудов стаж като лекар.

1.3. Да не са осъждани за престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея в отдел „Човешки ресурси“ .

 1. Начин на провеждане на конкурса:
 • Защита на писмено разработен проект:

“Управление и развитие на отделението/лабораторията. Медицинска и икономическа ефективност. Контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност.”

 • Събеседване с кандидата
 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление за участие в конкурса – по образец.
 • Автобиография – Европейски формат
 • Свидетелство за съдимост;
 • Копия от дипломи за завършено съответно образование и за специалност, заверени „Вярно с оригинала“ от кандидата;
 • Писмен проект по посочената тема;

Документите за участие в конкурса се подават,  поставени в два непрозрачни запечатани плика:

 • Плик 1 – Заявление за участие в конкурса, автобиография, свидетелство за съдимост, копия от дипломи за завършено съответно образование и специалност.
 • Плик 2 – Писмен проект по посочената тема.

Пликовете 1 и 2 следва да бъдат подадени в един общ плик, на който са изписани трите имена и адрес за кореспонденция на кандидата.

Документите се подават в срок от тридесет календарни дни от датата на обявяване на конкурса /до 16.12.2022 г. включително/ в отдел “Човешки ресурси” на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД 

 

Конкурсът ще се проведе на  19.12.2022 г. от 09:30 часа в конферентната зала на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД

Posted in Новини by Hristo Nedyalkov
септември 7, 2022

БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА-Троян обявява

Седмица на отворените врати за безплатни профилактични прегледи за риск от туберкулоза,

 

от 19.09.2022 г. до 23.09.2022 г.

от  8:30 ч.  до 13:30 ч.

 

Прегледите ще се провеждат  в ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВНИЯ КАБИНЕТ  на лечебното заведение

 За справки  тел: 0670/6 27 01, 6 27 02 /вътр. 111 и 114/

Целта на инициативата е да се прекъсне веригата за предаване на инфекцията, да се  повиши  обществената информираност за заболяването“туберкулоза“, да се улесни достъпа до здравни услуги и да се популяризира здравословния начин на живот.

 

Д-р Цветомила ДУДЕВСКА д.м.

Управител на „СБАЛББ-Троян” ЕООД

Posted in Новини by admin
юни 16, 2022
Безплатни прегледи за болести на дихателната система

БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА-Троян обявява

Седмица на отворените врати за безплатни профилактични прегледи за риск от туберкулоза,

от 20.06.2022 г. до 24.06.2022 г.

от  8:30 ч.  до 13:30 ч.

 

Прегледите ще се провеждат  в ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВНИЯ КАБИНЕТ  на лечебното заведение

 За справки  тел: 0670/6 27 01, 6 27 02 /вътр. 111 и 114/

Целта на инициативата е да се прекъсне веригата за предаване на инфекцията, да се  повиши  обществената информираност за заболяването“туберкулоза“, да се улесни достъпа до здравни услуги и да се популяризира здравословния начин на живот

 

Д-р Цветомила ДУДЕВСКА д.м.

Управител на „СБАЛББ-Троян” ЕООД

Posted in Новини by admin
юни 8, 2022
водосвет в параклис Свети Лука Кримски

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 11.06.2022 г. от 12:00 часа по случай храмовия празник на параклиса „Св. Лука Кримски“ в „СБАЛББ-Троян“ЕООД Ви каним на празнична служба, която ще бъде отслужена от ставрофорен свещеноиконом Марин Божков.

Заповядайте заедно да отбележим празника!

Posted in Новини by admin
април 12, 2022
Безплатни прегледи за болести на дихателната система

БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА –ТРОЯН обявява БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ за болести на дихателната система от 15.04.2022г. до 15.05.2022г.

Прегледите ще се осъществяват в приемните кабинети на болницата, гр. Троян, ул. „Васил Левски“ №253

ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН от 08:00 часа до 18:00 часа
СЪБОТА И НЕДЕЛЯ от 10:00 часа до 16:00 часа

За повече информация и записване на час:
Телефон0670 6 27 01вътр. 114; 116; 217;
0670 6 27 02вътр. 114; 116; 217;
Мобилен телефон0879148730
0879148739
0879148731
0879148732

 

Posted in Новини by admin